logo
logo bip

Uchwały Rady nr XLIX/658/18 z dnia 2018-07-25

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów do głosowania na obszarze Miasta i Gminy Kórnik, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVIII/644/18 z dnia 2018-06-27

W sprawie zmieniająca uchwałę ws. powołania Komisji statutowej
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVII/635/18 z dnia 2018-05-30

W sprawie powołania doraźnej komisji statutowej
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVII/626/18 z dnia 2018-05-30

W sprawie wybory ławnika
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/623/18 z dnia 2018-04-25

W sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/608/18 z dnia 2018-03-28

W sprawie utworzenia stałych obwodów do głosowania na obszarze Miasta i Gminy Kórnik, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/606/18 z dnia 2018-03-28

W sprawie podziału Miasta i Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/591/18 z dnia 2018-02-28

W sprawie powołania zespołu ds. ławników
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/558/17 z dnia 2017-12-28

W sprawie zmian w składach komisji
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/319/16 z dnia 2016-10-26

W sprawie zmiany w składach osobowych Komisji Rady MiG Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/320/16 z dnia 2016-10-26

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIII/284/16 z dnia 2016-07-13

W sprawie wybór przewodniczącego Rady
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/193/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie powołanie komisji statutowej
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/122/15 z dnia 2015-09-23

W sprawie wybory ławników-Poznań
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/123/15 z dnia 2015-09-23

W sprawie wybory ławników-Środa Wlkp.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/119/15 z dnia 2015-07-29

W sprawie powołanie Komisji Statutowej
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/118/15 z dnia 2015-07-29

W sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr X/105/15 z dnia 2015-06-24

W sprawie ws powołania zespołu ds. wyboru ławników
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr V/39/15 z dnia 2015-02-25

W sprawie zmiany w składach osobowych Komisji RM
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr I/3/14 z dnia 2014-12-01

W sprawie wyboru wiceprzewodniczących
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr II/8/14 z dnia 2014-12-09

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr I/2/14 z dnia 2014-12-01

W sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr II/4/14 z dnia 2014-12-09

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr I/1/14 z dnia 2014-12-01

W sprawie wyboru przewodniczącego rady miejskiej w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr II/5/14 z dnia 2014-12-09

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr II/6/14 z dnia 2014-12-09

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji EKiPS
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr II/7/14 z dnia 2014-12-09

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury,Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników