logo
logo bip

Uchwały Rady nr XXXII/385/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy kszta
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/233/16 z dnia 2016-02-24

W sprawie zmieniająca uchwałę ws. powołania skarbnika gminy.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/63/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje dieta
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników