W sprawie przystąpienia do mpzp części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Szczytniki, położonego na zachód od ul. Cichej, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników