W sprawie przystąpienie do mpzp Konarskie,Radzewo część ulicy Wapiennej
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników