W sprawie uchylająca uchwałę ws. przystąpienia do mpzp dla obszarów Konarskie, Radzewo, Czmoniec ,część wsi Czołowo oraz część wsi Czmoń, gm.Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników