W sprawie mpzp dla części obrębu Błażejewko
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników