logo
logo bip

Uchwały Rady nr XLIV/585/18 z dnia 2018-02-28

W sprawie upoważnienia Dyrektora OPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/581/18 z dnia 2018-02-28

W sprawie wzniesienia pomnika w formie Tablicy Upamiętniającej Kórniczan biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/580/18 z dnia 2018-02-28

W sprawie ustanowienia na terenie Miasta i Gminy Kórnik roku 2018 Rokiem 100-lecia Powstania Wielkopolskiego.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIII/436/17 z dnia 2017-04-26

W sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Pierzchnie.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIII/426/17 z dnia 2017-04-26

W sprawie aport do Aquanet S.A.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/331/16 z dnia 2016-11-30

W sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/321/16 z dnia 2016-10-26

W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto i Gminę Kórnik wkładu niepieniężnego do Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/45/15 z dnia 2015-03-25

W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kórnik wkładu niepieniężnego do Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników