W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników