logo
logo bip

Radny okręgu wyborczego nr 16 - Gądki, Żerniki, Jaryszki 
Dyżur Radnegoostatnia sobota miesiąca, godzina 18.00-19.00, świetlica wiejska w Żernikach.
 
    
 
  

Kontakt: d.kulza@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
członek Komisji Rewizyjnej; Budżetu i Finansów; Edukacji,Kultury i Polityki Społecznej; Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
 
Sołtys wsi Żerniki