logo
logo bip

ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ustawa

Statut Miasta i Gminy Kórnik

Statut Miasta i Gminy Kórnik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku