logo
logo bip
Plan Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w 2018 roku:
Sesje Rady MiG Kórnik odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.
Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.
 
*************
Na podstawie § 18 Statutu Miasta i Gminy Kórnik
zwołuję
XLVI  Sesję Rady Miasta i Gminy Kórnik, która odbędzie się
25 kwietnia 2018 roku, o godz. 13.00,
w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik, w ratuszu bnińskim, ul. Rynek 1, z następującym porządkiem obrad:
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art.20,ust.1a) porządek obrad może
zostać zmieniony podczas sesji.

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/18649 - porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

           
    Przewodniczący Rady MiG Kórnik
    Adam Lewandowski