logo
logo bip

Plan Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w 2017 roku:

Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.

Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************

Na podstawie § 18 Statutu Miasta i Gminy Kórnik
zwołuję
XLII  BUDŻETOWĄ Sesję Rady Miasta i Gminy Kórnik, która odbędzie się

28 grudnia 2017 roku - czwartek , o godz. 13.00,

w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik, w ratuszy bnińskim, ul. Rynek 1, z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art.20,ust.1a) porządek obrad może

zostać zmieniony podczas sesji.

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/16018 - porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

      
    Przewodniczący Rady MiG Kórnik

    Adam Lewandowski