logo
logo bip

Plan Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w 2016 roku:

Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.

Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

*************
Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XXVI Sesję Rady Miasta i Gminy Kórnik, która odbędzie się
28 września 2016 roku, o godz. 13.00,
w Sali Posiedzeń ratusza bnińskiego, z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może

zostać zmieniony podczas sesji.

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/7682    - porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

           
    Przewodniczący Rady MiG Kórnik

    Adam Lewandowski