logo
logo bip

Plan Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w 2016 roku:

Sesje Rady Miejskiej odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.

Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.


*************
Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XXI Sesję Rady Miasta i Gminy Kórnik – ABSOLUTORYJNĄ, która odbędzie się
24 maja (wtorek) 2016 roku, o godz. 13.00,

w STRAŻNICY OSP W KÓRNIKU, ul. 20-października 93,  z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym(art.20,ust1a) porządek obrad może

zostać zmieniony podczas sesji.

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/6228  - porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

           
    Przewodniczący Rady MiG Kórnik

Przemysław Pacholski