logo
logo bip

Kalendarium - harmonogram prac Rady

Plan Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w 2017 roku 

Sesje Rady Miasta i Gminy odbywać się będą w ostatnią środę każdego miesiąca o godz.13.00.w sali posiedzeń ratusza bnińskiego (Kórnik, ul. Rynek1)

Nie będzie sesji w miesiącu sierpniu.

Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie   

Posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Kórnikw 2017 roku  odbywać się będą w sali posiedzeń ratusza bnińskiego (Kórnik, ul. Rynek 1) w tygodniu poprzedzającym Sesję RMiG - zwykle w przedostatnim tygodniu miesiąca:

środa, godzina 11.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej

środa, godzina 13.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

piątek, godzina 8.00 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej

piątek, godzina 12.00 - Komisja Budżetu i Finansów

posiedzenia Komisji Rewizyjnej będą odbywały się wg potrzeb.

Przewodniczący Komisji mogą również zwoływać posiedzenia dodatkowe.