logo
logo bip

Zarządzenie nr 1 z dnia 4 stycznia 2021 r.


w sprawie: zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kórniku powołanej zarządzeniem nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 2 z dnia 4 stycznia 2021 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2021 r.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Załącznik nr 1 do zarządzenia - PDF
Załącznik nr 2 do zarządzenia - PDF

Zarządzenie nr 3 z dnia 11 stycznia 2021 r.


w sprawie: w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 4 z dnia 11 stycznia 2021 r.


w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko Sekretarza w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 5 z dnia 11 stycznia 2021 r.


w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydatów na dwa stanowiska w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gmin Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 8 z dnia 20 stycznia 2021 r.


w sprawie: ustalenia planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki kształcenia nauczycieli, a także formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 9 z dnia 20 stycznia 2021 r.


w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 10 z dnia 20 stycznia 2021 r.


w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 11 z dnia 22 stycznia 2021 r.


w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 12 z dnia 22 stycznia 2021 r.


w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2021

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Załącznik nr 1 do zarządzenia - PDF
Załącznik nr 2 do zarządzenia - PDF
Załącznik nr 3 do zarządzenia - PDF
Załącznik nr 4 do zarządzenia - PDF
Załącznik nr 5 do zarządzenia - PDF
Załącznik nr 6 do zarządzenia - PDF
Załącznik nr 7 do zarządzenia - PDF
Załącznik nr 8 do zarządzenia - PDF

Zarządzenie nr 13 z dnia 22 stycznia 2021 r.


w sprawie: w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 14 z dnia 27 stycznia 2021 r.

 

w sprawie: ustalenia przerwy w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik w roku szkolnym 2020/2021

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 15 z dnia 29 stycznia 2021 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 19 z dnia 1 lutego 2021 r.


w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 20 z dnia 1 lutego 2021 r.


w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 21 z dnia 8 lutego 2021 r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 22 z dnia 17 lutego 2021 r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 24 z dnia 1 marca 2021 r.


w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF