logo
logo bip

Zarządzenie Nr 1 z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 2 z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 5 z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 6 z dnia 24.01.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Załącznik nr 1 - PDF
Załącznik nr 2 - PDF
Załącznik nr 3 - PDF
Załącznik nr 4 - PDF
Załącznik nr 5 - PDF
Załącznik nr 6 - PDF
Załącznik nr 7 - PDF
Załącznik nr 8 - PDF

 

Zarządzenie Nr 10 z dnia 26.01.2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Wykaz - PDF

Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik 

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Załacznik - PDF

Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Załacznik - PDF

 

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz: 

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i ząłacnziki -PDF

Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 23.02.2018 r.

w sprawie: kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech w niepublicznych żłobkach działających na terenie Miasta i Gminy Kórnik 

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 1 marca 2018 r.

W sprawie:  upoważnienia Dyrektora Środka Pomocy Społecznej w Kórniku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Załącznik -PDF

Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i złaczniki -PDF

Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załaczniki -PDF

Zarządzenie Nr 24 / 2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20.03.2018r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz: 

Zarządzenie - PDF

Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie: ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie: powołania Komitetu Obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Pobierz: 

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 marca 2018 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

Pobierz:

Zarządzanie i załączniki -PDF

Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 kwietnia 2018 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załacznik -PDF

Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 kwietnia 2018 r.

W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  Specjalisty w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Pobierz: 

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 31 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10.04.2018 r.

W sprawie: przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2017 roku niepublicznemu przedszkolu Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny dla dzieci do lat 7 NOE

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Załacznik -PDF

Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 Cztery Pory Roku  w Kórniku, ul. Jeziorna 16.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2018r.

w sprawie  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa  Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie  - PDF

Załacznik - PDF

 

Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła  II w Szczodrzykowie, ul. Ogrodowa 21.

Pobierz:

Zarządzenie  - PDF

Uzasadanienie  - PDF

Załacznik  -PDF

Zarządzenie nr 37b /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 2 maja 2018r.

W sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia o konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie.

Pobierz:: 

Zarządzenie - PDF

Uasadanienie - PDF

Zarządzenie nr 37a /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 2 maja 2018r.

w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia o konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Uzasadnienie -PDF

Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 4 czerwca 2018 r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej na wybór agenta emisji obligacji komunalnych 

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie nr 41 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 7 maja 2018 roku

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

Pobierz: 

Zarządzenie i załączniki -PDF

Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15 maja 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych dla postępowań w sprawach zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę określoną w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Pobierz: 

Zarządzenie -PDF

Załącznik 1. -PDF

Załacznik 2. -PDF

Zarządzenie nr 43 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 maja 2018r.

W sprawie: konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Kamionki.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach,
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik

Pobierz:

Zarządznie -PDF
Uzasadnienie -PDF

Zarządzenie nr 44//2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 maja 2018 r.

W sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Miasto i Gminę Kórnik.

Pobierz: 

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki -PDF

Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku

Pobierz: 

Zarządzenie -PDF

Uzasadnienie -PDF

Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Uzasadnienie -PDF

Załaczniki -PDF

Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 maja 2018 r.

W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Bibioleteki Publicznej w Kórniku za 2017 

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2018r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Uchyla się Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27.04.2017r

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2018 r

W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kórnikciego Ośrodka Kultury w Kórniku za 2017 rok.

Pobierz: 

Zarządzenie - PDF

Załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2018 r

W sprawie: zmiany uchwały budżerowej na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 1 czerwca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji konsultacyjnej w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Kamionki dotyczącymi podziału sołectwa Kamionki 

Pobierz:

Zarządzenie -PDF 

Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz: 

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 08.06.2018r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Wykaz -PDF