logo
logo bip

Zarządzenie Nr 1 z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 2 z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

Zarządzenie Nr 5 z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 6 z dnia 24.01.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF
Załącznik nr 1 - PDF
Załącznik nr 2 - PDF
Załącznik nr 3 - PDF
Załącznik nr 4 - PDF
Załącznik nr 5 - PDF
Załącznik nr 6 - PDF
Załącznik nr 7 - PDF
Załącznik nr 8 - PDF

 

Zarządzenie Nr 10 z dnia 26.01.2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Wykaz - PDF

Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik 

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Załacznik - PDF

Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Załacznik - PDF

 

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz: 

Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i ząłacnziki -PDF

Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 23.02.2018 r.

w sprawie: kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech w niepublicznych żłobkach działających na terenie Miasta i Gminy Kórnik 

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Uzasadnienie - PDF

Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 1 marca 2018 r.

W sprawie:  upoważnienia Dyrektora Środka Pomocy Społecznej w Kórniku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Załącznik -PDF

Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Pobierz:

Zarządzenie i złaczniki -PDF