logo
logo bip

Zarządzenie nr 135 z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie: określenia  stanowisk , norm przydziału odzieży  i obuwia  roboczego oraz środków czystości i napojów

Pobierz:

zarządzenie: PDF 

 

Zarządzenia nr 138/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Pobierz:
Zarządzenie i  załącznik: PDF 

Zarządzenie nr 133 /2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 

Pobierz: 

Zarządzenie i załączniki -PDF

Zarządzenie nr 131 /2015 z dnia 8 2015 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 

 

Pobierz:

- Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie nr 128/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

W sprawie: powołania stałego Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku 

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie 126/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 listopada 2015 roku

W sprawie: sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej majątku w Urzędzie Miejskim w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie 130 z dnia 04 grudnia 2015 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz: 

Zarządzenie - 
PDF
Uzasadnienie - 
PDF

Zarządzenie nr 129/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej za 2015 rok. 

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki: - PDF  

Zarządzenie nr 127/2015 z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

 Pobierz: 

- Zarządzenie - PDF   

- Załącznik - PDF

 

Zarządzenie nr 125/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu licytacyjnego, nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w  miejscowości Dziećmierowo, gmina Kórnik. 
 
Pobierz:
- Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 124/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2016 rok

Pobierz:

Zarządzenie wraz z załącznikami - PDF  

Zarządzenie nr 123 /2015 z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2016 - 2022

Pobierz:
Zarządzenie wraz z załącznikami - PDF

Zarządzenie 122 z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Pobierz:
Zarządzenie wraz z załącznikami - PDF

Zarządzenie nr 120 /2015 z dnia 30 październik 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Pobierz:
Zarządzenie oraz załączniki - PDF   

Zarządzenie 86 z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Pobierz:
Zarządzenie i załączniki - PDF

Zarządzenie 116 z dnia 9 października 2015 r.1

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko referenta ds. pomocy publicznej i kontroli podatkowej w Wydziale podatków i Opłat Lokalnych  w Urzędzie Miejskim w Kórniku

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie 115 z dnia 9 października 2015 r.1

w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kórniku

Pobierz:
Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie nr 111 z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie 106 z dnia 1 września 2015 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne i socjalne

Pobierz:
Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie 102 z dnia 21 sierpnia 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie 100 z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie 99 z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. w referendum ogólnokrajowym w Gminie Kórnik

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie 98 z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu licytacyjnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku gmina Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 121 /2015 z dnia 3 listopada 2015 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia w 2015 roku dnia wolnego za święto przypadające w innym dniu niż niedziela dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kórniku. 

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 118/2015 z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Pobierz:

Zarządzenie oraz załączniki - PDF  

Zarządzenie nr 119/2015 z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 113/2015 z dnia 5 października 2015 r.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 117/2015 z dnia 21.10.2015 r.

w sprawie: powołania Komisji stypendialnej ds. oceny wniosków o udzielenie pomocy materialnej w roku szkolnym 2015/2016


Pobierz:

Zarządzenie i uzasadnienie - 
PDF

 

Zarządzenie 112/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 września 2015 roku

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 

 Pobierz - PDF  

Zarządzenie 113/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 5 października 2015 roku

Zarządzenie 113/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 5 października 2015 roku

W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 

Pobierz: -PDF 

Zarządzenie nr 110 z dnia 24 września 2015 roku

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 

 Pobierz - PDF  

Zarządzenie nr 109/ 2015 z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2015.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

Zarządzenie nr 97 z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawia powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu licytacyjnego, ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kamionkach gmina Kórnik.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie nr 108 z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wynikającego z uchwały  nr LIII/597/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego, na 2015 rok. 

Pobierz: 
Zarządzenie - PDF
Załącznik - PDF

Zarządzenie 96 z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie 87 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie: nadania regulaminu Straży Miejskiej w Kórniku

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie 83 z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko inspektora ds. sprawozdawczości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Zarządzenie 105 z dnia 1 września 2015 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Pobierz: 
Zarządzenie i załącznik - 
PDF

Zarządzenie nr 101 z dnia 17 sierpnia 2015 roku

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie 95 z dnia 30 lipca 2015 r.

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 

 

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF  

Zrządzenie 94 z dnia 28 lipca 2015 r.

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie statutów sołectw: Borówiec i Borówiec Nowy. 

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Załącznik 1 -PDF

Załącznik 2 - PDF  

Zarządzenie 93 z dnia 21 lipca 2015 r.

W sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionkach.
 
Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF 

Zarządzenie 92 z dnia 21 lipca 2015 r.

W sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Jana Wójkiewicza w Radzewie.  
 
Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF 

Zarządzenie 91 z dnia 21 lipca 2015 r.

W sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej - Potulickiej w Kórniku.
 
Pobierz:
Zarządzenie - PDF
Uzasadnienie - PDF  

Zarządzenie 90 z dnia 21 lipca 2015 r.

W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz:

Zarządzenie -PDF

Uzasadnienie -PDF

 

Zarządzenie 89 z dnia 17 lipca 2015 r.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

Pobierz:

Zarządzenie z załącznikami - PDF  

Zarządzenie 88 z dnia 13 lipca 2015 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 

Pobierz:

Zarządzenie z załącznikami - PDF  

Zarządzenie 85 z dnia 30 czerwca 2015 r.

W sprawie: ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2015.

Pobierz: 

Zarządzenie i załącznik -
PDF

Zarządzenie 84 z dnia 29 czerwca 2015 r.

W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Kórniku. 

 Pobierz:

Zarządzenie: - PDF  

Zarządzenie 82 z dnia 29 czerwca 2015 r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ofertowego na dzierżawę działki zabudowanej budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej będącej własnością Gminy Kórnik. 

Pobierz:

Zarządzenie: - PDF  

 

Zarządzenie 81 z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wynikającego z uchwały nr LIII/597/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Pobierz:
Zarządzenie i załącznik - PDF

Zarządzenie 80 z dnia 26 czerwca 2015 r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego, ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonego w obrębie Biernatki, gmina Kórnik. 

Pobierz:

- Zarządzenie: - PDF  

 

Zarządzenie 79 z dnia 25 czerwca 2015 r.

W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz: 

Zarządzenie i uzasadnienie - PDF

Zarządzenie 78 z dnia

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 

Pobierz:

- Zarządzenie i załączniki: - PDF  

Zarządzenie 77 z dnia 22 czerwca 2015

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej na wybór agenta emisji obligacji komunalnych. 

Pobierz:

- Zarządzenie: - PDF  

 

Zarządzenie 76 z dnia 29 maja 2015 r.

Zarządzenie 75 z dnia 28 maja 2015 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF 

Zarządzenie 74 z dnia 22 maja 2015 r.

W sprawie: ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF  

Zarządzenie 73 z dnia 21 maja 2015 r.

W sprawie: powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie 72 z dnia 21 maja 2015 r.

W sprawie: zmiany zarządzenia nr 57/2015 z dnia 20 kwietnia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie 71 z dnia 18 maja 2015 r.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF  

Zarządzenie 70 z dnia 18 maja 2015 r.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF  

Zarządzenie 69 z dnia 18 maja 2015 r.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF  

Zarządzenie 68 z dnia 12 maja 2015 r.

W sprawie: przyjęcia Zasad Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik za 2016 rok. 

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie 67 z dnia 11 maja 2015 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - P0F  

Zarządzenie 66 z dnia 8 maja 2015 r.

W sprawie: wyboru sołtysa wsi Koninko

Pobierz: - PDF  

Zarządzenie 65 z dnia 8 maja 2015 r.

W sprawie: zmiany zarządzenia nr 57/2015 z dnia 20 kwietnia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 

Pobierz:

Zarządzenie: - PDF  

Zarządzenie 64 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko rady prawnego Urzędu Miejskiego w Kórniku.

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie 63 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty do Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Kórniku. 

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie 62 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

W sprawie: powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF 

Zarządzenie 61 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

W sprawie: odwołania członka obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Pobierz:

 Zarządzenie - PDF

Zarządzenie 60 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 

Pobierz:

Zarządzenie i załącznik - PDF  

Zarządzenie 59 z dnia 21 kwietnia 2015 r.

W sprawie: kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Kórnik 
 
Pobierz:
- Zarządzenie: -PDF
- Uzasadnienie: -PDF
- Załącznik: -PDF  

Zarządzenie 58 z dnia 2015 r.

W sprawie: powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku, Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie oraz szkoły Podstawowej w Kamionkach. 

Pobierz:

Zarządzenie i załacznik - PDF  

Zarządzenie z 57 dnia 20 kwietnia 2015 r.

W sprawie  powołania  obwodowych komisji  wyborczych do przeprowadzenia głosowania  w wyborach  Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej   zarządzonych   na  dzień  10  maja 2015 r.
 
Pobierz:
- Zarządzenie: -PDF
- Załącznik: -PDF  

Zarządzenie 56 z dnia 15 kwietnia 2015 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej w Kórniku

Pobierz:

- w sprawie: -PDF  

Zarządzenie 55 z dnia 15 kwietnia 2015 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku

Pobierz:

- w sprawie: -PDF 

Zarządzenie 54 z dnia 2015 r.

W sprawie: ustalenia składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Regulaminu jej działania. 

Pobierz:

Zarządzenie i regulamin - PDF  

Zarządzenie 53 z dnia 13 kwietnia 2015 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Kórnik. 

Pobierz:

- Zarządzenie: - PDF  

Zarządzenie 52 z dnia 13 kwietnia 2015 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego na dzierżawę działki  zabudowanej budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej  będącej własnością Gminy Kórnik. 
 
Pobierz:
- Zarządzenie: -PDF  

Zarządzenie 51 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

W sprawie: zasad funkcjonowania ogródków gastronomicznych w sezonie letnim na terenie Placu Niepodległości w Kórniku.

Pobierz:

- Zarządzenie: - PDF   

Zarządzenie 50 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

W sprawie : zarządzenia wyboru sołtysa wsi  Koninko

Pobierz:

Zarządzenie: -PDF  

Zarządzenie 49 z dnia 7 kwietnia 2015 r.

W sprawie: przyznania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Pobierz:

- Zarządzenie: - PDF  

Zarządzenie 48 z dnia 31 marca 2015 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki - PDF  

Zarządzenie 47 z dnia 30 marca 2015 r.

W sprawie:  ogłoszenia    konkursu     na   stanowisko   dyrektora   Szkoły   Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie,  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku oraz Szkoły Podstawowej w Kamionkach.

Pobierz:

- Zarządzenie: - PDF

- Uzasadnienie: - PDF

- Załącznik: - PDF  

Zarządzenie 46 z dnia 23 marca 2015 r.

W sprawie: udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Pani Agnieszce Mieloch Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych. 

Pobierz:

- Zarządzenie: - PDF  

Zarządzenie 45 z dnia 23 marca 2015 r.

W sprawie: udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Pani Bożenie Kiełtyka Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 

Pobierz:

- Zarządzenie: - PDF  

Zarządzenie 44 z dnia 23 marca 2015 r.

W sprawie: udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Pani Agnieszce Mieloch Zastępcy Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń... 

Pobierz:

- Zarządzenie: - PDF  

Zarządzenie 43 z dnia 23 marca 2015 r.

W sprawie: udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Pani Bożenie Kiełtyka Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku upoważnia do prowadzenia postępowania i wydawania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych. 

 Pobierz:

- Zarządzenie: - PDF  

Zarządzenie 42 z dnia 23 marca 2015 r.

W sprawie: udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik upoważnia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji... 

Pobierz:

- Zarządzenie: - PDF  

Zarządzenie 41 z dnia 23 marca 2015 r.

W sprawie: udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Pani Agnieszce Mieloch Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 

Pobierz:

- Zarządzenie: - PDF  

Zarządzenie 40 z dnia 23 marca 2015 r.

W sprawie: udzielenia przez Burmistrza Miasta u Gminy Kórnik upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych. 

 Pobierz:

Zarządzenie: - PDF  

Zarządzenie 39 z dnia 23 marca 2015 r.

W sprawie: udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 

Pobierz:

Zarządzenie: -PDF  

Zarządzenie 38 z dnia 23 marca 2015 r.

W sprawie: udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Pani Bożenie Kiełtyka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku upoważnienie do prowadzenia dostępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji, a także do wypłacenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego... 

 Pobierz:

- Zarządzenie: - PDF  

Zarządzenie 37 z dnia 20 marca 2015 r.

W sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kórniku. 

Pobierz:

Zarządzenie - PDF  

Zarządzenie 36 z dnia 20 marca 2015 r.

W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kórnik 

Pobierz:

- Zarządzenie:  - PDF

Zarządzenie 35 z dnia 20 marca 2015 r.

W sprawie: udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Pani Bożenie Kiełtyka Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 

Pobierz:

- Zarządzenie: - PDF  

Zarządzenie 34 z dnia 20 marca 2015 r.

W sprawie: udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Pani Agnieszce Mieloch Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

Pobierz:

- Zarządzenie: - PDF  

Zarządzenie 33 z dnia 20 marca 2015 r.

W sprawie: dzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Pani Ewie Modrow Pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 

Pobierz:

Zarządzenie: - PDF    

Zarządzenie 32 z dnia 20 marca 2015 r.

W sprawie: udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Pani Ewie Modrow Pracownikowi Zastępcy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku upoważnienia do zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami pełniącymi funkcję rodzin wspierających. 

Pobierz:

Zarządzenie: - PDF    

Zarządzenie 31 z dnia 20 marca 2015 r.

W sprawie: udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Pani Agnieszce Mieloch Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku upoważnienia do zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami pełniącymi funkcję rodzin wspierających. 

Pobierz:

Zarządzenie: - PDF   

Zarządzenie 30 z dnia 20 marca 2015 r.

W sprawie: udzielenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Pani Bożenie Kiełtyka Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku upoważnienia do zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami pełniącymi funkcję rodzin wspierających. 

Pobierz:

Zarządzenie: - PDF  

Zarządzenie 29 z dnia 20 marca 2015 r.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:

- Zarządzenie: - PDF

- Załącznik: - PDF 

Zarządzenie 28 z dnia 16 marca 2015 r.

W sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku do wydawania decyzji administracyjnych. 

Pobierz:

Zarządzenia: - PDF  

Zarządzenie 27 z dnia 15 marca 2015 r.

W sprawie: upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku do wydawania decyzji administracyjnych.

Pobierz:

Zarządzenie: -PDF  

Zarządzenie 26 z dnia 16 marca 2015 r.

W sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku do wydawania decyzji administracyjnych 

Pobierz:

Zarządzenie: - PDF  

Zarządzenie 25 z dnia 11 marca 2015 r.

W sprawie: zmiany Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kórniku 

Pobierz:

Treść zarządzenia: - PDF  

Zarządzenie 24 z dnia 10 marca 2015 r.

W sprawie: przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie i regulamin - PDF 

Zarządzenie nr 23 z dnia 6 marca 2015 r.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Pobierz:

Treść zarządzenie: -PDF     

Wykaz: - PDF

Zarządzenie nr 22 z dnia 5 marca 2015 r.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 

Pobierz:

Treść zarządzenie i wykaz: -PDF    

Zarządzenie nr 21 z dnia 5 marca 2015 r.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 

Pobierz:

Treść zarządzenie i wykaz: -PDF   

Zarządzenie nr 20 z dnia 26 lutego 2015 r.

W sprawie: uchylenia zarządzenia burmistrza gminy Kórnik nr: 23/2007, 24/2007, 68/2007 i 12/2013

Pobierz:

Treść zarządzenia: -PDF  

Zarządzenie 19 z dnia 26 lutego 2015 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Pobierz:

Treść zarządzenia: - PDF

Załącznik 1: -PDF

Załącznik 2: -PDF  

Zarządzenie nr 17 z dnia 20 lutego 2015 r.

W sprawie: przekształcenia lokalni komunalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Kórnik na lokale socjalne. 

Pobierz:

Treść zarządzenia: -PDF  

Zarządzenie nr 16 z dnia 16 lutego 2015 r.

W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wynikających z uchwały nr LII/597/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

Pobierz:

Zarządzenie i regulamin - PDF   

Zarządzenie nr 15 z dnia 16 lutego 2015 roku

W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wynikających z uchwały nr LII/597/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

Pobierz:

Zarządzenie i regulamin - PDF  

Zarządzenie nr 14 z dnia 13 lutego 2015 r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miejskiego w Kórniku

Pobierz:

Zarządzenie z załącznikami: -PDF  

Zarządzenie nr 13 z dnia 11 lutego 2015 r.

W sprawie: unieważnienia wyborów rady sołeckiej sołectwa Pierzchno i zarządzenie przeprowadzenia ponownych wyborów rady sołeckiej. 

Pobierz:

Treść zarządzenie: -PDF  

Zarządzenie nr 11 z dnia 3 lutego 2015 r.

Zarządzenie: gospodarki transportowej i finansowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Kórnik. 

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki: - PDF  

Zarządzenie nr 10 z dnia 2 lutego 2015 r.

W sprawie: ustalenia procedury wypłat ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki: -PDF  

Zarządzenie 18 z dnia 20 lutego 2015 r.

W sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik 2015 

Pobierz:

Zarządzenie i załączniki: -PDF    

Zarządzenie nr 6 z dnia 23 stycznia 2015 r.

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Pobierz:

- Treść zarządzenia: -PDF

- Załącznik - wykaz: - PDF   

Zarządzenie nr 9 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie nr  9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia  30 stycznia 2015 r.

Dotyczące: uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamionkach oraz zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamionkach

 Pobierz:

- Treść zarządzenia z uzasadnieniem: -PDF

 

Zarządzenie nr 8 z dnia 28 stycznia 2015 r.

W sprawie unieważnienia wyborów rady sołeckiej sołectwa Koninko i zarządzenie przeprowadzenia ponownych wyborów rady sołeckiej 

Treść zarządzenia: - PDF  

Zarządzenie nr 7 z dnia 28 stycznia 2015 r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 

Pobierz załącznik:

Zarządzenie i załącznik: -PDF  

Zarządzenie nr 5 z dnia 21 stycznia 2015 r

Zarządzenie nr  5/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia  21 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Kamionkach

Pobierz:

- Treść zarządzenia: -PDF

- Uzasadnienie: - PDF  

Zarządzenie nr 4 z dnia 21 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr  4/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z  dnia 21.01.2015 r. 

w sprawie: powołania Komisji w celu wyłonienia najlepszych wniosków o stypendia sportowe na podstawie Uchwały Nr XXXIX/428/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 października 2013 r.

Pobierz treść zarządzenia: 
- PDF
 
 

Zarządzenie nr 3 z dnia 15 stycznia 2015 r.

Zarządzenie nr  3 /2015 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 15  stycznia  2015 r.

 w sprawie :  sposobu podziału środków na  doskonalenia zawodowe nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie Gminy Kórnik na 2015 rok  oraz  określenia zasad  dofinansowania.

Pobierz:
- treść zarządzenia: 
- PDF

- uzasadnienie: - PDF

- załącznik nr 1: - PDF

- załącznik nr 2 WNIOSEK: - PDF    - DOC

Zarządzenie nr 2 z dnia 13 stycznia 2015 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu licytacyjnego, ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Robakowie gmina Kórnik 

Treść zarządzenia: - PDF  

Zarządzenie nr 1 z dnia 7 stycznia 2015 r.

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Pobierz:

- treść zarządzenia: - PDF

- załącznik 1: - PDF

- załącznik 2: - PDF