logo
logo bip
Wydział Zamówień Publicznych

Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych

 
Urząd Miejski w Kórniku
pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. 61 8-170-411
fax. 61 8-170-475
 
e-mail: przetargi@kornik.pl
 
 
- Kierownik - Karolina Nowicka
II piętro, pk. nr 205, tel. 61 8-972-619
 
- Specjalista - Ewelina Domagała 
II piętro, pk. nr 205, tel. 61 8 170 411 wew. 623