logo
logo bip
Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Kórniku
pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik
tel. 61 8-170-411
fax. 61 8-170-475
e-mail: elud@kornik.pl

- kierownik  - Katarzyna Obiegałka
parter, pok nr 12, tel. 61 8 170 411 wew. 609 (USC), 61 8972 609

- inspektor- Maria Małowska-Norkiewicz
parter, pok. nr 10, tel. 61 8 170 411 wew. 660 (dowody osobiste)
 
- inspektor - Bernadeta Szydłowska
parter, pok. nr 10, tel. 61 170 411 wew. 608, 61 89 72 608 (meldunki)

- starszy specjalista - Magdalena Bąkowska
parter, pok.nr 10, tel. 61 8 170 411 wew. 608,  61 89 72 608 (meldunki)
 
- specjalista - Łukasz Błaszyk 
parter, pok.nr 10,