logo
logo bip
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

 
 
 
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (61) 8-170-411
fax. (61) 8-170-475
 
e-mail: podatki@kornik.pl
kierownik - Ewa Kędziora - I piętro, pok. 113, tel. 61 8972 614 

 

Specjalista Arleta Małecka - I piętro, pok. 111, tel. 61 817-04-11 wew. 664 
Wymiar (naliczenie) podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązana pieniężnego - osoby fizyczne.

Specjalista Beata Szałamacha - I piętro, pok. 111, tel. 61 817-04-11 wew. 665
Wymiar (naliczenie) podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązana pieniężnego - osoby fizyczne.

Inspektor Agnieszka Zdziebkowska
-
I piętro, pok. 109, tel. 61 817-04-11 wew. 662
Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - osoby prawne oraz wymiar podatku od środków transportowych.

 

Podinspektor Agata Wolniewicz - I piętro, pok. 109, tel. 61 817-04-11 wew. 661 
Księgowość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego

 

Inspektor Krystian Kazyaka - I piętro, pok. 109, tel. 61 817-04-11 wew. 692 
Księgowość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego - windykacja zaległości oraz wydawanie zaświadczeń  


Inspektor Małgorzata Kamińska
-
I piętro, pok. 109, tel. 61 817-04-11 wew. 666 
Wymiar opłaty od posiadania psów. Księgowość w zakresie podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, mandatów, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Inspektor Monika Olszańska - II piętro, pok 204, tel. 61 817-04-11 wew. 699
Księgowość podatkowa w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Podinspektor Marcelina Piotrowska - II piętro, pok. 205, tel. 61 817-04-11 wew. 669
E
gzekucja administracyjna w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
Referent Katarzyna Modrzejewska -  I piętro, pok. 113, tel. 61 817-04-11 wew. 689 
Pomoc publiczna z zakresu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłat lokalnych: umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty, wydawanie zaświadczeń