logo
logo bip
Wydział Oświaty i Polityki Społecznej

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej

 
 
 
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
ul. Rynek 1
62-035 Kórnik
 
Ratusz w Kórniku/Bninie
 
 
tel. 61 830 10 14
 
e-mail: oswiata@kornik.pl

parter, pok. nr 3

 

- kierownik  - Ewa Soczyńska

- inspektor - Aneta Weber 

- inspektor - Katarzyna Zimny

- specjalista  - Małgorzata Michalak