logo
logo bip
Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Urząd Miejski w Kórniku
pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik
tel. 61 8-170-411
fax. 61 8-170-475

- kierownik  - Henryka Kalinowska
parter, pok. nr 1, tel. 61 8-972-604, e-mail: organizacyjny@kornik.pl

- inspektor - Emilia Pelczyk
parter, pok. nr 1, tel. 61 8-972-601, e-mail: epelczyk@kornik.pl
 

- inspektor - Anna Dominiak 
parter, pok. nr 1, tel. 61 8 170-411 wew. 684, e-mail: organizacyjny2@kornik.pl
 
- Mariola Bączyk tel. 61 8 170-411 wew. 687 

- konserwator - Roman Błaszkowiak

- sekretariat burmistrza - Magdalena Andryszak - (Zastępstwo Aneta Paluch) 
I piętro. tel. 61 8 170-411 wew. 652 lub 61 8-972-610, e-mail: kornik@kornik.pl