logo
logo bip
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Urząd Miejski w Kórniku
pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik
tel. 61 8-170-411
fax. 61 8-170-475
e-mail: przetargi@kornik.pl

- inspektor - Karolina Nowicka
II piętro, pk. nr 205, tel. 61 8-972-619