logo
logo bip
Osoby sprawujące funkcje

Osoby sprawujące funkcje

Burmistrz Gminy Kórnik - Przemysław Pacholski 
Pierwszy Wiceburmistrz - Sebastian Wlazły

Sekretarz Gminy - Leszek Książek
Skarbnik Gminy - Katarzyna Szamałek

 

 • Kierownik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej - Ewa Soczyńska
 • Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Sławomir Zakrzewski
 • Kierownik Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu - Magdalena Matelska Bogajczyk 
 • Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego - Tomasz Wojciechowski 
 • Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Łukasz Ryks
 • Kierownik Wydziału Inwestycji - Bronisław Dominiak
 • Kierownik Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Technicznej - Elżbieta Krakowska
 • Kierownik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego - Henryka Kalinowska 
 • Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich - Katarzyna Obiegałka
 • Kierownik Wydziału Gospodarki Finansowej - Anna Kozłowska
 • Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - Sebastian Wlazły
 • Kierownik Wydziału Funduszy Pozabudżetowych - Anna Biernacka
 • Kierownik Biura Obsługi Mieszkańca - Anna Wójkiewicz
 • Kierownik Biura Rady Miejskiej -   Bernadetta Piasecka
 • Komendant Straży Miejskiej - komendant Tomasz Haremza