logo
logo bip

Informacja o stanie majątkowym

Anita Wachowiak
kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

2016 rok

oświadczenie majątkowe  

 

2015 rok

oświadczenie majątkowe   

2014 rok

oświadczenie majątkowe    

2013 rok
oświadczenie majątkowe   

2012 rok
oświadczenie majątkowe