logo
logo bip

Informacja o stanie majątkowym

Anita Wachowiak
kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

2017 rok
oświadczenie majątkowe

2016 rok
oświadczenie majątkowe  

2015 rok
oświadczenie majątkowe

2014 rok
oświadczenie majątkowe    

2013 rok
oświadczenie majątkowe   

2012 rok
oświadczenie majątkowe