logo
logo bip

KOMUNIKAT

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 18 października 2016 r.

 

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 - pobierz PDF


Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 617 ze zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt.

Zatem podatek rolny na rok podatkowy 2017 wynosił będzie:

1.      od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (dot. powierzchni powyżej 1 ha) - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, czyli 52,44 zł x 2,5 = 131,10 zł,

2.      od 1 ha gruntów pozostałych (dot. powierzchni poniżej 1 ha) - równowartość pieniężną 5 q żyta, czyli 52,44 zł x 5 = 262,20 zł.