logo
logo bip

Zostań Partnerem Programu "Kórnicka Rodzina Trzy Plus"

                                  Zostań Partnerem Programu „Kórnicka Rodzina Trzy Plus”

 

Zwracam się do Państwa z propozycją przyłączenia się do Programu „Kórnicka Rodzina Trzy Plus” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku. Celem Programu jest promocja modelu rodzin wielodzietnych, kształtowanie ich pozytywnego wizerunku oraz zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej a także innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach.

Szanowni Państwo, chcę zwrócić Państwa uwagę na ten Program i zaprosić do jego wspólnej realizacji. Przystąpienie do Programu „Kórnicka Rodzina Trzy Plus” pozwoli Państwu zyskać nowych klientów, a także wykreować pozytywny wizerunek firmy. Chcę prosić Państwa o zaproponowanie rodzinom wielodzietnym stałych ulg i zniżek na oferowane przez Państwa produkty i usługi.

Program „Kórnicka Rodzina Trzy Plus” funkcjonuje od 1 września 2014 roku. Jest elementem polityki społecznej realizowanej przez gminę, wpisującej się w program prorodzinny państwa. Jego podstawą jest odwołanie do wartości, jaką jest rodzina oraz uznanie pozytywnego wpływu, jaki wnoszą rodziny wielodzietne w rozwój gospodarczy i społeczny gminy.

Gmina Kórnik wspierając rodziny trzy plus wprowadziła dla nich  50% ulgę:

- w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,

- w opłatach za korzystanie z Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”

- w opłatach za korzystanie z Kórnickiego Ośrodka Kultury

a także wprowadzając 75% ulgę przy zakupie biletu miesięcznego w Kórnickim Przedsiębiorstwie Autobusowym KOMBUS.

Aby stać się partnerem Programu „Kórnicka Rodzina Trzy Plus” wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia podmiotu jako partnera Programu i złożyć  go w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Kórniku, Plac Niepodległości 1. W formularzu tym, określają Państwo m.in. wielkość proponowanych zniżek oraz zakres towarów i usług, które będą nimi objęte. Następnie zostanie podpisane porozumienie o współpracy. Każdy partner otrzyma również materiały z logo Programu, do oznakowania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Informacja o Państwa udziale w Programie zostanie umieszczona na stronie www.kornik.pl oraz w dwutygodniku „Kórniczanin”.

 

                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                        Jerzy Lechnerowski

 

 

Kórnik, 2015-05-06


Do pobrania:

formularz zgłoszenia podmiotu

porozumienie