logo
logo bip

Żłobki i kluby dziecięce - wpis do rejestru

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi Burmistrz Gminy Kórnik. 


- Procedura rejestracji żłobków i klubów dziecięcych (pobierz

- Wzory dokumentów 
-  wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (pobierz DOC    PDF)

- informacja o zmianie danych  w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (pobierz DOC   PDF

- wniosek o wykreślenie  z rejestru  żłobków i klubów dziecięcych (pobierz DOC    PDF)  

- Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Kórniku
Podstawa prawna- dane z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).    

Zasady rejestracji - żłobków i klubów dziecięcych (pobierz)