logo
logo bip

"Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, informuje, że na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej w 2020 r. podmiotem zobowiązanym do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Kórnik od. m. stycznia 2021 r. jest:

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem, biuro@pgk.srem.pl, tel. 61 28 30 511 - odpady komunalne selektywnie zbierane, oraz
  • PUK Artur Zys z siedzibą w m. Pławce 5A, 63-000 Środa Wlkp, office@puk-zys.pl, tel.661 480 223 - odpady komunalne zmieszane oraz BIO."