Przetargi ogłoszone przez Gminę Jarocin w roku 2019

WR-RGK.271.31.2019 Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie, tj. rewitalizacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego (ścieżka

13.09.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA ZAPISÓW SIWZ TOM I IDW

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZAŁĄCZNIKI:
1    2    3   

 

10.09.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA ZAPISÓW SIWZ TOM I IDW

PYTANIA I ODPOWIEDZI

uzupełnienie dokumentacji:

SIWZ TOM III DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

projekt wykonawczy przyłączy wod-kan wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej prowadzonej w terenie

zestawienie rysunków:
PS-01   PS-02   PS-03   PS-04   PS-05   PS-06   PS-07  

pozwolenie na budowę

SIWZ TOM IV PROJEKT BUDOWLANY (dla zad I):   CZ.1   CZ.2

SIWZ TOM VI STWIORB (dla zad I)

 

03.09.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA ZAPISÓW SIWZ TOM I IDW

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

29.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ TOM I IDW

FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W FORMIE EDYTOWALNEJ

SIWZ TOM II -  PROJKT UMOWY

SIWZ TOM  III – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

SIWZ TOM IV - PROJEKT BUDOWLANY

1. Remont ruin kościoła Św. Ducha w Jarocinie

2. Rewitalizacja i adaptacja kwatery I zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie na cele kulturalne

 

SIWZ TOM V - PRZEDMIAR ROBÓT

1.Remont ruin kościoła Św. Ducha w Jarocinie

 - .PDF

- .ATH (W CELU OTWARCIA PRZEDMIARU NALEŻY ROZPAKOWAĆ PLIK ZA POMOCĄ PROGRAMU 7ZIP)

2. Rewitalizacja i adaptacja kwatery I zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie na cele kulturalne

- architektura i konstrukcja

.PDF 

.ATH

- instalacje elektryczne

.PDF

.ATH

-instalacje teletechniczne

.PDF

.ATH

- nawadnianie

.PDF

.ATH

-przyłącze i instalacje sanitarne

.PDF

.ATH

 

Lista wiadomości