Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Informacja o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu - chlewnia MieszkówModyfikacja dokumentu2019-06-17 15:49:33Michalina Gruszczyńska-Minta
Informacja o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu - chlewnia MieszkówModyfikacja dokumentu2019-06-17 15:46:55Michalina Gruszczyńska-Minta
OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA 2Utworzenie dokumentu2019-06-17 14:57:08Urszula Jasek
OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKAUtworzenie dokumentu2019-06-17 14:54:37Urszula Jasek
Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnikaUtworzenie dokumentu2019-06-17 14:51:08Urszula Jasek
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKAUtworzenie dokumentu2019-06-17 14:47:56Urszula Jasek
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych sądów powszechnych w wyborach uzupełniającychUsunięcie dokumentu2019-06-17 14:46:01Urszula Jasek
Karta zgłoszenia kandydata na ławnikaUtworzenie dokumentu2019-06-17 14:45:10Urszula Jasek
OGŁOSZENIE BURMISTRZA JAROCINA z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnychUtworzenie dokumentu2019-06-17 14:42:58Urszula Jasek
OGŁOSZENIE BURMISTRZA JAROCINA z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnychUsunięcie dokumentu2019-06-17 14:40:58Urszula Jasek
OGŁOSZENIE BURMISTRZA JAROCINA z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnychUtworzenie dokumentu2019-06-17 14:36:14Urszula Jasek
WR-RGK.271.18.2019 „Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej oraz frezowanie dróg o nawierzchni bitumicznej”Modyfikacja dokumentu2019-06-17 14:15:53Alicja Stachowska
Wybory w roku 2016Utworzenie dokumentu2019-06-17 13:45:13Administrator BIP-u
Wybory ŁawnikówModyfikacja dokumentu2019-06-17 13:39:10Administrator BIP-u
Wybory w roku 2019Modyfikacja dokumentu2019-06-17 13:37:41Administrator BIP-u
Wybory w roku 2019Utworzenie dokumentu2019-06-17 13:31:44Administrator BIP-u
WR-RGK.271.22.2019 Budowa łącznika drogowego od ulicy Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja-Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej, oświetleniem i odwodnieniem – odcinek nr IModyfikacja dokumentu2019-06-13 16:48:24Alicja Stachowska
Zarządzenie nr 130/VIII/2019 Burmistrza Jarocina z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w PotarzycyUtworzenie dokumentu2019-06-13 14:46:26Dominika Kaczmarek
WR-RGK.271.22.2019 Budowa łącznika drogowego od ulicy Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja-Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej, oświetleniem i odwodnieniem – odcinek nr IModyfikacja dokumentu2019-06-13 14:17:06Administrator BIP-u
Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2019 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. "mały grant" - Streetworking po godzinachModyfikacja dokumentu2019-06-11 16:34:13Ireneusz Grześkowiak