Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Obwieszczenie Starosty Jarocińskiego z dnia 14.11.2018r.- wszczęcie postępowania dot. zadania pn.Budowa ulicy Zapłocie w Witaszycach na odcinku od ulicy Zielonej do ulicy Cmentarnej wraz z odModyfikacja dokumentu2019-01-18 15:54:07Beata Godniak
Obwieszczenie Starosty Jarocińskiego z dnia 14.11.2018r.- wszczęcie postępowania dot. zadania pn.Budowa ulicy Zapłocie w Witaszycach na odcinku od ulicy Zielonej do ulicy Cmentarnej wraz z odModyfikacja dokumentu2019-01-18 15:53:47Beata Godniak
Obwieszczenie Starosty Jarocińskiego z dnia 14.11.2018r.- wszczęcie postępowania dot. zadania pn.Budowa ulicy Zapłocie w Witaszycach na odcinku od ulicy Zielonej do ulicy Cmentarnej wraz z odModyfikacja dokumentu2019-01-18 15:53:27Beata Godniak
Obwieszczenie Starosty Jarocińskiego z dnia 14.11.2018r.- wszczęcie postępowania dot. zadania pn.Budowa ulicy Zapłocie w Witaszycach na odcinku od ulicy Zielonej do ulicy Cmentarnej wraz z odModyfikacja dokumentu2019-01-18 15:53:08Beata Godniak
Zarządzenie Nr 35/VIII/2019 Burmistrza Jarocina z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w JarocUtworzenie dokumentu2019-01-18 15:52:59Sylwia Gola
Obwieszczenie Starosty Jarocińskiego z dnia 14.11.2018r.- wszczęcie postępowania dot. zadania pn.Budowa ulicy Zapłocie w Witaszycach na odcinku od ulicy Zielonej do ulicy Cmentarnej wraz z odModyfikacja dokumentu2019-01-18 15:52:51Beata Godniak
Obwieszczenie Starosty Jarocińskiego z dnia 14.11.2018r.- wszczęcie postępowania dot. zadania pn.Budowa ulicy Zapłocie w Witaszycach na odcinku od ulicy Zielonej do ulicy Cmentarnej wraz z odModyfikacja dokumentu2019-01-18 15:52:24Beata Godniak
Obwieszczenie Starosty Jarocińskiego z dnia 14.11.2018r.- wszczęcie postępowania dot. zadania pn.Budowa ulicy Zapłocie w Witaszycach na odcinku od ulicy Zielonej do ulicy Cmentarnej wraz z odModyfikacja dokumentu2019-01-18 15:52:07Beata Godniak
Obwieszczenie Starosty Jarocińskiego z dnia 14.11.2018r.- wszczęcie postępowania dot. zadania pn.Budowa ulicy Zapłocie w Witaszycach na odcinku od ulicy Zielonej do ulicy Cmentarnej wraz z odUtworzenie dokumentu2019-01-18 15:51:15Beata Godniak
Zgromadzenie publiczneUtworzenie dokumentu2019-01-18 15:24:18Urszula Jasek
WR-RGK.271.3.2019 „Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej oraz frezowanie dróg o nawierzchni bitumicznej”Utworzenie dokumentu2019-01-18 14:59:53Edyta Szymczak
WR-RGK.271.2.2019 „Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej”Utworzenie dokumentu2019-01-18 14:51:13Edyta Szymczak
Obwieszczenie o wyznaczeniu dodatkowych terminów polowań zbiorowych - Nowe MiastoModyfikacja dokumentu2019-01-17 15:28:05Michalina Gruszczyńska-Minta
Obwieszczenie o wyznaczeniu dodatkowych terminów polowań zbiorowych - Nowe MiastoModyfikacja dokumentu2019-01-17 15:27:57Michalina Gruszczyńska-Minta
Obwieszczenieo dodatkowych polowaniach - KotlinModyfikacja dokumentu2019-01-17 15:27:09Michalina Gruszczyńska-Minta
Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 1/2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznejUtworzenie dokumentu2019-01-17 15:26:50Katarzyna Lewkuń
Obwieszczenieo dodatkowych polowaniach - KotlinUtworzenie dokumentu2019-01-17 15:26:41Michalina Gruszczyńska-Minta
Uchwała Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2018-2041Modyfikacja dokumentu2019-01-17 15:23:03Iwona Sieradzka
Uchwała Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2018-2041Utworzenie dokumentu2019-01-17 15:21:06Iwona Sieradzka
Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 20 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2018-2041Utworzenie dokumentu2019-01-17 15:13:24Iwona Sieradzka