Ogłoszenia - Rok 2020

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr XIII/2020 – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Organizacja rajdów pieszych i rowerowych oraz innych przedsięwzięć mających na celu propa

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr XIII/2020 – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Organizacja rajdów pieszych i rowerowych oraz innych przedsięwzięć mających na celu propagowanie wiedzy krajoznawczej o Ziemi Jarocińskiej

Lista wiadomości