Ogłoszenia i konkursy - Rok 2018

Rozstrzygnięcie konkursu - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

Rozstrzygnięcie konkursu  - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzież

Rozstrzygnięcie konkursu - Wzbogacanie życia kulturalnego poprzez organizację interdyscyplinarnych form edukacji artystyczno-kulturalnej.

Rozstrzygnięcie konkursu  - Wzbogacanie życia kulturalnego poprzez organizację interdyscyplinarnych form edukacji  artystyczno-kulturalnej.

Rozstrzygnięcie konkursu - Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy poprzez organizację i współorganizację projektów artystycznych

Rozstrzygnięcie konkursu - Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy poprzez organizację i współorganizację projektów artystycznych, w tym festiwali, koncertów, wydarzeń jubileuszowych, przedsięwzięć interdyscyplinarnych o wysokich walorach artystycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskimlnej

Rozstrzygnięcie konkursu - Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2019

Rozstrzygnięcie konkursu  - Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2019

Rozstrzygnięcie konkursu -Organizacja edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży.

Rozstrzygnięcie konkursu  -Organizacja edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży.

Rozstrzygnięcie konkursu - Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych, promocja i popularyzacja kultury i historii Ziemi Jarocińskiej w formie wydawnictw, publikacji, portali internetow

Rozstrzygnięcie konkursu - Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych, promocja i popularyzacja kultury i historii Ziemi Jarocińskiej w formie wydawnictw, publikacji, portali internetowych, organizacji wydarzeń, w tym przede wszystkim związanych z rocznicami: 150. urodzin Zb. Ostroroga Gorzeńskiego, 100. zakończenia Powstania Wielkopolskiego, 100-leciem liceum w Jarocinie,80. wybuchu II wojny św. i wypędzeń mieszkańców Ziemi Jarocińskiej, 30. przełomu politycznego w Polsce

Rozstrzygnięcie konkursu - Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych i śpiewu

Rozstrzygnięcie konkursu  - Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych i  śpiewu

Rozstrzygnięcie konkursu - Organizacja przedsięwzięć propagujących idee skautingu

Rozstrzygnięcie konkursu  - Organizacja przedsięwzięć propagujących idee skautingu

Rozstrzygnięcie konkursu - Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Potarzycy.

Rozstrzygnięcie konkursu  - Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Potarzycy.

Rozstrzygnięcie konkursu - Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Roszkowie wraz z przyległym terenem rekreacyjnym.

Rozstrzygnięcie konkursu  - Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Roszkowie wraz z przyległym terenem rekreacyjnym.

Informacja o konkursie na wolne stanowisko pracy - Referent w Wydziale Kultury

Informacja o konkursie na wolne stanowisko pracy - Referent w Wydziale Kultury

Rozstrzygnięcie konkursu - Prowadzenie działalności filmowej w kinie Echo im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie.

Rozstrzygnięcie konkursu  - Prowadzenie działalności filmowej w kinie Echo im. Piotra Łazarkiewicza
w Jarocinie.

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania pn. Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Radlinie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ( z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego) na realizację zadania pn. Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Jarocin, Jaraczewo, Żerków, Pępowo, Pogorzela, Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Milicz i Dobrzyca zlokalizowanego w Radlinie w roku 2019

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Jarocin

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Jarocin.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Jarocin

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Jarocin.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy  w Jarocinie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Jarocin w 2019 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Jarocin w 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jarocin w 2019 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jarocin w 2019 roku.

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina na wolne stanowisko pracy - Referent w Wydziale Kultury

Burmistrz Jarocina ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Kultury - Referent ds. budżetu.

Załacznik - Oświadczenia do celów rekrutacji

Informacja o konkursie na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Kultury

Informacja o konkursie na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Kultury

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a -zakup sprzętu sportowego na potrzeby działalności Stowarzyszenia Biegacze Jarocin w celu prawidłowego prowadzenia

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a  -zakup sprzętu sportowego na potrzeby działalności Stowarzyszenia Biegacze Jarocin w celu prawidłowego prowadzenia treningów dla mieszkańców Gminy Jarocin

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a – Kino na rocznice Powstania

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a – Kino na rocznice Powstania

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - wspieranie i upowszechnianie twórczości muzycznej osób niepełnosprawnych

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - wspieranie i upowszechnianie twórczości muzycznej osób niepełnosprawnych.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko - Dyrektor CUW Gminy Jarocin

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko - Dyrektor CUW Gminy Jarocin

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 5/2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 10 grudnia 2018 r

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 5/2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 10 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Kultury

Burmistrz Jarocina ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Kultury - Podinspektor ds. budżetu.

Załacznik - Oświadczenia do celów rekrutacji

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert- Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Radlinie w roku 2019

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na zadanie pn. Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Jarocin, Jaraczewo, Żerków, Pępowo, Pogorzela, Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Milicz i Dobrzyca zlokalizowanego w Radlinie w roku 2019

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 4/2018 z zakresu turystyki i krajoznastwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 23 listopada 2018 r

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 4/2018 z zakresu turystyki i krajoznastwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 23 listopada 2018 r

 

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 3/2018 z zakresu oświaty i wychowania z dnia 23 listopada 2018 r.

 Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 3/2018 z zakresu oświaty i wychowania z dnia 23 listopada 2018 r.

Burmistrz Jarocina ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy - Dyrektor CUW Gminy Jarocin

Burmistrz Jarocina ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy - Dyrektor w Centrum Usług Wspólnych Gminy Jarocin.

Załacznik - Oświadczenia do celów rekrutacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2019 r.

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2019 r.

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 1/2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji z dnia 23 listopada 2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 1/2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji z dnia 23 listopada 2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 2/2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji z dnia 23 listopada 2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 2/2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji z dnia 23 listopada 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko - Sekretarz Gminy Jarocin

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko - Sekretarz Gminy Jarocin 

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - Festyn Niepodległościowy z wieczornicą "Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem"

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - Festyn Niepodległościowy z wieczornicą "Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem".

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Mini siatkówki

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Mini siatkówki.

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Jarocinie

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Jarocinie.

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina na wolne kierownicze stanowisko pracy - Sekretarza Gminy Jarocin

Burmistrz Jarocina ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko pracy - Sekretarza Gminy Jarocin.

Załaczniki - Ośwoadczenia

Informacja o konkursie na stanowisko - Referent w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych

Informacja o konkursie na stanowisko - Referent w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Jarocinie.

Ogłoszenie o konkursie na wybór partnera kapitałowego i wspólnika do spółki celowej

Ogłoszenie o konkursie na wybór partnera kapitałowego i wspólnika do spółki celowej.

Ogłoszenie i warunki konkursu: Ogłoszenie o konkursie (.pdf)
Porozumienie zawarte z Gminą Jarocin: Porozumienie (.pdf)

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - Organizacja Międzynarodowych Mistrzów Młodzików w taekwondo olimpijskim Jarocin 2018

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - Organizacja Międzynarodowych Mistrzów Młodzików w taekwondo olimpijskim Jarocin 2018

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - udział w rozgrywkach I ligi rugby seniorów

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - udział w rozgrywkach I ligi rugby seniorów

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - warsztaty architektury sakralnej

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - warsztaty architektury sakralnej

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a – Współprodukcja albumu muzycznego

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a – Współprodukcja albumu muzycznego Night Will Fall zespołu RustT

Informacja o konkursie na stanowisko - Sekretarz Gminy Jarocin

Informacja o konkursie na stanowisko - Sekretarz Gminy Jarocin

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - na „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: Budowa budynku magazynowo-

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym naWykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: Budowa budynku magazynowo-garażowego z częścią socjalno-biurową  wraz z  infrastrukturą

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - Snutka łączy

Oferta realizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - Snutka łączy - promocja bezpłatnej aplikacji internetowej do projektowania haftu zwanego snutką golińską.

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina na wolne stanowisko pracy - Referent w Wydziale Finansów - Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Burmistrza Jarocina ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Jarocinie - Referent w Wydziale Finansów - Referat Podatków i Opłat Lokalnych.

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina na wolne kierownicze stanowisko pracy - Sekretarz Gminy Jarocin

Burmistrz Jarocina ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy - Sekretarz Gminy Jarocin

Oferta rezlizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - Turniej The Big 6

Oferta rezlizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a - Turniej The Big 6

Oferta na realizację zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a - Udział w rozgrywkach I ligi rugby seniorów

Oferta na realizację zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a - Udział w rozgrywkach I ligi rugby seniorów

Rozstrzygnięcie konkursu - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie

Rozstrzygnięcie konkursu pn.: Pomoc Społeczna Zadanie nr 1: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie.

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu pn.: Organizacja w Jarocinie oraz udział w zawodach sportowych i współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportu drużyn seniorów na min. czwartym poziomie rozgrywek ogólnopolskich.

Oferta na realizację zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a

Oferta na realizację zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert. Dział: Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert. Dział: Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert: POMOC SPOŁECZNA - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie.

Oferta na realizację zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant"

Oferta na realizację zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant" - Jarocińskie Latające Kompanie Rowerowe

Oferta na realizację zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant”

Oferta na realizację zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant" - Festiwal Jarocin w oczach perkusistów

Oferta na realizację zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” -Kino Festiwalowe

Oferta na realizację zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” - Kino Festiwalowe- pokazy filmowców muzycznych w ramach Jarocin Festiwal + spotkania z twórcami

Oferta na realizację zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” - badanie publiczności

Oferta na realizację zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” - badanie publiczności

Oferta na realizację zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” - Muzyka i Taniec.

Oferta na realizację zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” - Animacja kulturalna z zakresu współczesnej kultury chrześcijańskiej -Muzyka i Taniec.

Oferta na realizację zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” - Plastyka i Teatr

Oferta na realizację zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” - Animacja kulturalna z zakresu współczesnej kultury chrześcijańskiej -Plastyka i Teatr.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji –Kancelaria Burmistrza

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Wydziale Rozwoju – Referat Gospodarki Komunalnej

Burmistrz Jarocina ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Jarocinie - Podinspektor w Wydziale Administracji Kancelaria Burmistrza

 
Załacznik: Kwestionariusz osobowy  - do pobrania w formie pliku *.DOC lub *.PDF

Zarządzenie nr 780/VII/2018 Burmistrza Jarocina z dnia 7 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie

Burmistrz Jarocina ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Jarocinie: stanowisko Podinspektor w Wydziale Rozwoju - Referat Gospodarki Komunalnej.

 
Załacznik: Kwestionariusz osobowy w postaci pliku *.PDF lub *.DOC

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – Referent w Wydziale Finansów – Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Zarządzenie Burmistrza Jarocina w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie

Informacja o konkursie na stanowisko: Sekretarz Gminy Jarocin

Burmistrz Jarocina ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Jarocinie w Wydziale Finansów w Referacie Podatków i Opłat Lokanych

 
Załącznik - Kwestionariusz osobowy do pobrania w formacie pliku *.DOC lub *.PDF

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu pn.: Organizacja rajdów pieszych i rowerowych oraz innych przedsięwzięć mających na celu propagowanie wiedzy krajoznawczej o Ziemi Jarocińskiej.

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu  - Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2018

Oferta rezlizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a

Oferta rezlizacji zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym 19a tzw. "Mały grant" pod nazwą " Randka z Melpomeną"

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o rozpoczęciu rekrutacji na staże w Urzędzie Miejskim w Jarocinie na rok 2018

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu - SPORT/ Zadanie nr 3 Organizacja imprez sportowych oraz spotkań w ramach cyklicznych rozgrywek o zasięgu ogólnopolskim

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju – Referat Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Jarocinie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji – Referat Spraw Obywatelskich

Burmistrz Jarocina ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Jarocinie: stanowisko Referent w Wydziale Rozwoju Gminy - Referat Obsługi Inwestorów

 
Załacznik - Kwestionariusz osobowy do pobrania w pliku *.DOC lub *.PDF

Burmistrz Jarocina ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy - Sekretarz Gminy Jarocin.

Informacja o konkursie na stanowisko: Podinspektor w Wydziale Rozwoju - Referat Obsługi Inwestorów.

Rozstrzygnięcie konkursu 4

Rozstrzygnięcie konkursu . Zadanie nr 4: Organizowanie przedsięwzięć popularyzujących aktywność fizyczną m.in. biegi, spacery nordic walking, rekreacja


 

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert. Dział: Upowszechnienie Kultury Fizycznej i Sportu

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu.  Upowszechnianie wiedzy i organizacja edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży.

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu.KULTURA/ Zadanie nr 3 Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych, promocja kultury i historii Małej Ojczyzny oraz kreowanie produktów turystyki kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz  100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu. Kultura/ Zadanie nr 2 Rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy poprzez organizację i współorganizację projektów artystycznych , w tym festiwali, koncertów, wydarzeń jubileuszowych ,  przedsięwzięć interdyscyplinarnych o wysokich walorach artystycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim

Informacja o konkursie na stanowisko: Sekretarz Gminy Jarocin

Informacja o konkursie na stanowisko: Dyrektor Wydziału Administracji

Burmistrz Jarocina ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Jarocinie: stanowisko Podinspektor

 
Załacznik - Kwestionariusz osobowy do pobrania w pliku *.DOC lub *.PDF

Rozstrzygnięcie konkursu

 Rozstrzygnięcie konkursu Zadanie nr 1: Wzbogacanie życia kulturalnego poprzez organizację interdyscyplinarnych form edukacji  artystyczno-kulturalnej.  

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstzrygnięcie konkursu, Zadanie nr 2 : Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

Burmistrz Jarocina ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Jarocinie: stanowisko Podinspektor

 
Załacznik - Kwestionariusz osobowy do pobrania w pliku *.DOC lub *.PDF

Burmistrz Jarocina ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy - Sekretarz Gminy Jarocin

 
Załacznik - Kwestionariusz osobowy do pobrania w pliku *.DOC lub *.PDF

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu  Zadanie nr 1  Obsługa i realizacja powszechnego programu nauki pływania klas drugich szkół podstawowych w roku 2018

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu  Zadanie nr 5 Prowadzenie szkolenia sportowego w ramach III ligi piłki nożnej