RAPORT z konsultacji społecznych przeprowadzonychw sprawie zmian statutu jednostki pomocniczej Gminy Jarocin – Sołectwo Wilkowyja

RAPORT z konsultacji społecznych przeprowadzonychw sprawie zmian statutu jednostki pomocniczej Gminy Jarocin – Sołectwo Wilkowyja