Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wyróżnień i nagród dla sportowców i trenerów za osiąganie wysokich wyników

Projekt Uchwały Rady Miejskiej  w Jarocinie w  sprawie wyróżnień i nagród dla osób za osiągnięte wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowew międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym i dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania