Komitet Rewitalizacji Gminy Jarocin

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Jarocin konsultacji społecznych

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Jarocin konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin.
Lista wiadomości