Komitet Rewitalizacji Gminy Jarocin

Zarządzenie Nr 592/VII/2017 Burmistrza Jarocina z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 592/VII/2017 Burmistrza Jarocina z dnia 3 sierpnia 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Jarocin konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin.

 

Lista wiadomości