Organy i osoby sprawujące funkcje

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE WŁADZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAROCINIE

Burmistrz Jarocina...........................................................................Adam Pawlicki
I Z-ca Burmistrza...............................................................................Bartosz Walczak
II Z-ca Burmistrza..............................................................................Robert Kaźmierczak 
Skarbnik Gminy................................................................................Agnieszka Stachowiak
 
 
   
Struktura Organizacyjna Urzędu:

1)Wydział Administracji:
  a)Referat Spraw Obywatelskich
     - Urząd Stanu Cywilnego
     - Gminne Centrum Zarzadzania Kryzysowego
 b)Kancelaria Burmistrza

 
2)Wydział Finansów:
 a)Referat Podatków i Opłat Lokalnych
 b)Referat Księgowości Budżetowej

3)Wydział Rozwoju:
 a)Referat Obsługi Inwestorów
 b)Referat Gospodarki Komunalnej
 c) Referat Ochrony Środowiska

4)Wydział Kultury
 
5)Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
 
6)Audytor Wewnętrzny
 
7) Inspektor Ochrony Danych Osobowych