Na Rok 2019

Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/259/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 09.12.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

Uchwała Nr XXI/258/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 09.12.2015 w sprawie opłaty targowej 

Uchwała Nr XLI/463/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29.11.2016 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 

Uchwała nr XX/195/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Uchwała nr XX/196/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej