Przebudowa drogi gminnej nr 263515P ul. Leśna w Niewierzu - w formule zaprojektuj i wybuduj

Zmiana SIWZ z dnia 22 stycznia 2020 r.

   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   Zmiana treści SIWZ z dnia 22 stycznia 2020 r.
   Załącznik nr 6 do SIWZ (nowy wzór)