Budowa zakładu do przetwarzania folii z tworzyw sztucznych zlokalizowany w miejscowości Sękowo na terenie dz. ewid. nr 359/11 obręb Sękowo

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Wszczęcie postepowania