Budowa warchlakarni o obsadzie do 672,00 DJP zlokalizowanych w miejscowości Sedzinko, gm. Duszniki, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 294 obręb Sędzinko

Obwieszczenie - nowy termin załatwienia sprawy

   Obwieszczenie
   

Uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Nowy termin załatwienia sprawy

  Obwieszczenie
   

Wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie