Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DUSZNIKI
 
Tomasz Ćwian