Budżet 2017

Informacja o przebiegu budżetu za 2017

   Informacja
za I półrocze 2017
Załaczniki
do wykonania budżetu
I półrocze 2017
   Opinia
Regionalnej Izby
Obracunkowej
za I półrocze 2017

Budżet 2017

Budżet 2017- CZYTAJ , Załączniki- CZYTAJ , Autopoprawka- CZYTAJ

Objaśnienia- CZYTAJ

Budżet 2017

Budżet 2017 - Czytaj , Załączniki , Autopoprawka Wójta

Objaśnienia i materiały informacyjne do budżetu Gminy na 2017 rok - CZYTAJ

 

 

Budżet 2017

Budżet na 2017 r.

CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI