Protokół z otwarcia ofert

   Protokół z otwarcia ofert konkursowych
na dyrektora Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
w Dusznikach