Informacje o stanie majątkowym

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
KIEROWNIKA
URZĘDU STANU CYWILNEGO
I REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH

ZA 2018 ROK   - POBIERZ

Oświadczenia majątkowe za 2017

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
KIEROWNIKA
URZĘDU STANU CYWILNEGO
I REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH
ZA 2017 ROK   - POBIERZ

Oświadczenia majątkowe za 2016 r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

KIEROWNIKA

URZĘDU STANU CYWILNEGO I
REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH

ALEKSANDRY KUBIAK

ZA 2016 ROK

- POBIERZ

Oświadczenia majątkowe za 2015r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

KIEROWNIKA

URZĘDU STANU CYWILNEGO I
REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH

ALEKSANDRY KUBIAK

ZA 2015 ROK

- POBIERZ

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

KIEROWNIKA

URZĘDU STANU CYWILNEGO I
REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH

ALEKSANDRY KUBIAK

ZA 2014 ROK

- POBIERZ

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

KIEROWNIKA

URZĘDU STANU CYWILNEGO
I REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH

ALEKSANDRY KUBIAK

ZA 2013 ROK

- POBIERZ