Referat Rozwoju Gospodarczego

Struktura

 REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

(RRG) 

 KIEROWNIK REFERATU

-Grazyna   Gołaś

 INSPEKTOR DS. GOSPODARKI GRUNTAMI

- Kazimiera
  Słotwińska 

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

- Agata Budych 

INSPEKTOR DS. INWESTYCJI,FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

-  Radoslaw
   Wawrzyniak

 PODINSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA 

-   Damian Baran

INSPEKTOR DS. CZYSTOŚCI, UTRZYMANIA POZRĄDKU W GMINIE,ROLNICTWA I FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH

- Małgorzata Glabisz

INSPEKTOR DS. GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOSCI 

  -Łukasz Rzepa