Budżet Gminy

Budżet Gminy Duszniki na 2016r.

Budżet Gminy Duszniki na 2016r.

1. Uchwała w sprawie budżetu na 2016r.- CZYTAJ , załącznik, 

2. Objaśnienia do budżetu Gminy Duszniki na 2016r- CZYTAJ

3. Autopoprawka Wójta Gminy Duszniki na 2016r.-CZYTAJ

4. Uchwała w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
na lata 2016-2024- CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik

 

Budżet Gminy Duszniki na 2015r.

Budżet Gminy Duszniki na 2015r.

1. Uchwała w sprawie budżetu na 2015r.- CZYTAJ , załącznik

2. Objaśnienia do budżetu Gminy Duszniki na 2015r- CZYTAJ

3. Uchwała w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
na lata 2015-2021- CZYTAJ , załącznik, załącznik , załącznik

8. Informacja z wykonania budżetu za  2015r. - CZYTAJ , załącznik , załącznik

Budżet Gminy Duszniki na 2012r.

Budżet Gminy Duszniki na 2012r.

1. Uchwała w sprawie budżetu na 2012r.- CZYTAJ załącznik

2. Objaśnienia do budżetu Gminy Duszniki na 2012r- CZYTAJ

3. Autopoprawka Wójta Gminy Duszniki- CZYTAJ

4. Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu - CZYTAJ

5. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu- CZYTAJ

6. Uchwała w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
    na lata 2012-2017 -
CZYTAJ, załącznik, załącznik, załącznik

7. Zmiany w budżecie w 2012r. - CZYTAJ

8. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2012r. - CZYTAJ

Budżet Gminy Duszniki na 2011r.

 

Budżet Gminy Duszniki na 2011r.

1. Uchwała w sprawie budżetu na 2011r- CZYTAJ

2. Objaśnienia do budżetu Gminy Duszniki na 2011r.- CZYTAJ

3. Autopoprawka  Wójta  Gminy  Duszniki- CZYTAJ

4. Załączniki- CZYTAJ

5. Zmiany w budżecie w 2011r. - CZYTAJ

6. Informacja z wykonania budżetu w 2011r. - CZYTAJ

7. Wykonanie budżetu za 2011r. - CZYTAJ, CZYTAJ

Wykonanie budżetu za 2008r

 

   Informacja z wykonania budżetu za 2008r - CZYTAJ   tabele - CZYTAJ

Budżet Gminy na 2009 rok

BUDŻET na 2009 rok

Uchwała Rady Gminy Duszniki nr XXXVII/240/08 - Czytaj, załaczniki

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne- Czytaj

Objaśnienia do budżetu - Czytaj

Autopoprawka  Wójta  Gminy  Duszniki - Czytaj

Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 r.

  • Informacja z wykonania budżetu Gminy Duszniki za  I półocze 2008 r - TREŚĆtabele

WYKONANIE BUDŻETU 2005

BUDŻET NA 2006 ROK

BUDŻET GMINY NA 2006 ROK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATOR NA 2006 ROK