Jednostki pomocnicze (sołectwa, dzielnice, osiedla)

Statut sołectwa


 
STATUT SOŁECTWA BRZOZA - GRODZISZCZKO - pobierz 
 
STATUT SOŁECTWA CHEŁMINKO - pobierz 
 
STATUT SOŁECTWA  CERADZ DOLNY - pobierz 
   
STATUT SOŁECTWA DUSZNIKI - pobierz 
 
STATUT SOŁECTWA GRZEBIENISKO - pobierz 
 
STATUT SOŁECTWA KUNOWO - pobierz 
STATUT SOŁECTWA MIEŚCISKA-SARBIA - pobierz 
STATUT SOŁECTWA MŁYNKOWO - pobierz 
STATUT SOŁECTWA NIEWIERZ - pobierz 
STATUT SOŁECTWA PODRZEWIE- pobierz 
STATUT SOŁECTWA SĘDZINKO-ZALESIE - pobierz 
 
STATUT SOŁECTWA SĘDZINY - pobierz  
 
STATUT SOŁECTWA SĘKOWO - pobierz  
 
STATUT SOŁECTWA WIERZEJA - pobierz
 
STATUT SOŁECTWA WILCZYNA - pobierz  
 
STATUT SOŁECTWA WILKOWO - pobierz  
 
STATUT SOŁECTWA ZAKRZEWKO- pobierz  

Tablice sołeckie

W Y K A Z    T A B L I C

 - POBIERZ

Z A R Z Ą D Z E N I E  53/13
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
z dnia 10 października 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru i aktualizacji
tablic informacji lokalnej w sołectwach 

pobierz

Sołectwa i sołtysi Gminy Duszniki (kadencja 2015 - 2019)

 
 
 
 
  Sołectwa i sołtysi Gminy Duszniki (kadencja 2015-2019) - pobierz